Ikony Bezpieczeństwa

Wyjąć baterie przed przechowywaniem urządzenia

W przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza

Nie łączyć używanych i nowych baterii

Nie łączyć z bateriami innych marek lub rodzajów

Sprawdzić prawidłową biegunowość (+/-)

Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Nie połykać

Nie wrzucać do ognia

Nie rozmontowywać

Nie doładowywać

Zwarcie może spowodować wybuch lub wyciek baterii