Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie? Wybierz odpowiednią kategorię aby uzyskać odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Duracell

Technologia

Pokaż / ukryj

PO CO STOSUJE SIĘ AKUMULATORY NIKLOWO-WODORKOWE (NIMH)?

Wiele urządzeń o wysokim poborze energii, takie jak aparaty cyfrowe, wymagają wymiany baterii częściej, niż można by tego oczekiwać. Dlaczego zatem nie wypróbować akumulatorów Duracell NiMH? Można je ładować setki razy. Akumulatory AA marki Duracell idealnie nadają się do zasilania aparatów cyfrowych i innych energochłonnych urządzeń. Dostępne są również akumulatory AAA, przydatne w małych urządzeniach elektronicznych, takich jak odtwarzacze MP3 i przenośne konsole do gier. Akumulatory NiMH i ładowarki Duracell oferują jakość i niezawodność, do jakiej Duracell zdążył już przyzwyczaić swoich klientów. Stanowią długotrwałe i ekonomiczne rozwiązanie
Pokaż / ukryj

JAK DZIAŁA BATERIA?

Baterie mogą wydawać się prostymi urządzeniami, ale działają w oparciu o skomplikowany proces elektrochemiczny. Kiedy włączamy urządzenie zasilane bateriami, na przykład żarówkę, prąd elektryczny w postaci elektronów zaczyna płynąć w obwodzie zewnętrznym. W tym czasie każdy atom cynku, z którego wykonana jest anoda, w procesie zwanym utlenianiem oddaje dwa elektrony, pozostawiając niestabilne jony cynku. Po tym spełnieniu swojej funkcji, czyli zasileniu żarówki, elektrony wracają do ogniwa poprzez katodę, gdzie łączą się one z substancją aktywną, czyli dwutlenkiem manganu, w reakcji zwanej redukcją. Połączony proces utleniania i redukcji nie mógłby odbywać się w ogniwie zasilającym bez udziału ścieżki wewnętrznej umożliwiającej elektronom powrót do anody; zewnętrzny przepływ prądu jest równoważony poprzez ruch ujemnie naładowanych jonów wodorotlenku, które są obecne w roztworze wodnym zwanym elektrolitem. Każdy elektron wchodzący do katody reaguje z dwutlenkiem manganu tworząc MnOO-. Następnie MnOO- reaguje z wodą zawartą w elektrolicie. W ramach reakcji woda ulega podziałowi, uwalniając do elektrolitu jony wodorotlenku i jony wodoru, które łączą się z MnOO- tworząc MnOOH. Obwód wewnętrzny zostaje zamknięty, gdy jony wodorotlenku powstające w tej reakcji w katodzie przepływają w formie prądu jonowego do anody. Tam łączą się z niestabilnymi jonami cynku, które powstały w anodzie, gdy elektrony zostały na początku procesu oddane do obwodu zewnętrznego. W efekcie powstaje tlenek cynku i woda. Powoduje to zamknięcie obwodu (niezbędne do zapewnienia stałego przepływu prądu elektrycznego) i zasilenie latarki.
Pokaż / ukryj

CZY WSZYSTKIE BATERIE DZIAŁAJĄ PRZEZ TAKI SAM OKRES?

Nie, trwałość i moc baterii jest różna i zależy od rodzaju i ilości substancji chemicznych zawartych w baterii. Można to porównać do gotowania: smak potrawy zależy od rodzaju i ilości składników użytych do jej przygotowania.
Pokaż / ukryj

CZYM JEST BATERIA ALKALICZNA?

Prawie 40 lat temu, firma Duracell jako pierwsza na rynku stworzyła alkaliczny układ elektrochemiczny zawierający dwutlenek manganu. W latach 60-tych XX wieku ten rodzaj baterii szybko zdobył popularność wśród projektantów urządzeń elektroniki użytkowej przeznaczonych dla konsumentów, która wtedy przeżywała swój dynamiczny rozwój . Ogniwa alkaliczne lub alkaliczno-manganowe posiadają wiele zalet w porównaniu z ogniwami cynkowo-węglowymi, do których zalicza się ich dziesięciokrotnie większa moc w warunkach dużego i ciągłego poboru energii. Ponadto ich wydajność w niskich temperaturach jest nieporównywalnie lepsza niż innych ogniw zawierających konwencjonalne roztwory wodne elektrolitów. Pośród innych istotnych zalet wymienia się ich dłuższą trwałość, lepszą szczelność i doskonałe parametry przy niskich temperaturach. Skuteczne i bezpieczne uszczelnienie zapewnia doskonałą odporność na wycieki i korozję. Duracell produkuje obecnie trzy rodzaje baterii alkalicznych.
Pokaż / ukryj

CO ZNAJDUJE SIĘ W ŚRODKU BATERII?

Budowa baterii, pomimo ich niewielkich rozmiarów, jest dosyć złożona: stanowią one precyzyjnie działające ogniwa elektrochemiczne (galwaniczne). Energia chemiczna jest przekształcana w energię elektryczną w wyniku reakcji redukcji i utleniania (reakcji redoks). Proces ten przebiega pomiędzy trzema zasadniczymi elementami baterii: katodą, anodą i elektrolitem. W zależności od typu baterii, wspomniane komponenty są wykonane z różnych materiałów, wybieranych w zależności od ich łatwości oddawania lub przyciągania elektronów, ponieważ to właśnie podczas tego procesu generowany jest prąd elektryczny. Anodę zazwyczaj stanowi z metal, a katodę tlenek metalu, natomiast elektrolit jest roztworem soli ułatwiającym przepływ jonów.
Pokaż / ukryj

KTO WYNALAZŁ BATERIĘ?

W 1860 roku Georges Leclanché we Francji stworzył ogniwo cynkowo-węglowe, będące pierwowzorem obecnie powszechnie stosowanej na świecie baterii. Anoda miała formę pręta wykonanego ze stopu cynku i rtęci (cynk, wykorzystany do zbudowania anody w oryginalnym ogniwie Alessandro Volty, okazał się jednym z najlepszych metali do tego celu). Katoda stanowiła porowaty pojemnik zawierający sproszkowany dwutlenek manganu i węgiel. Do mieszaniny wprowadzono pręt grafitowy pełniący funkcję kolektora prądu elektrycznego. Zarówno anoda jak i katoda były zanurzone w roztworze chlorku amonu, który pełnił funkcję elektrolitu. Układ ten nazwano „ogniwem mokrym”. Chociaż ogniwo Leclanche’go okazało się wytrzymałe i niedrogie, to jednak w 1880 roku zastąpiono je ulepszoną wersją, zwaną „ogniwem suchym”. Anoda zyskała formę cynkowej puszki zawierającej ogniwo, a ciekły elektrolit zastąpiono pastą; całość bardzo przypominała ogniwa cynkowo-węglowe, których używamy obecnie.
Pokaż / ukryj

CZYM JEST ANODA, KATODA I ELEKTROLIT?

Są to podstawowe elementy baterii i podobnie jak w każdej baterii alkalicznej: Anoda jest elektrodą ujemną, która jest wykonana z cynku. Katoda jest elektrodą dodatnią, która jest wykonana z dwutlenku manganu. Elektrolit, który umożliwia przepływ jonów pomiędzy elektrodami, stanowi roztwór wodny wodorotlenku potasu.
Pokaż / ukryj

Czy produkty Duracell Ultra nadal wykorzystują technologię Powercheck?

Tak, każda bateria Duracell Ultra wykorzystuje technologię POWERCHECK, z wyjątkiem baterii 9 V. POWERCHECK to zintegrowany tester, który pozwala sprawdzić stan baterii.
Pokaż / ukryj

Jaka jest najbardziej wydajna bateria alkaliczna w ofercie Duracell?

Duracell Ultra to nasza najdłużej działająca bateria alkaliczna do wszystkich urządzeń.
Duracell Duracell

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłeś odpowiedzi? Kliknij i wyślij do nas wiadomość.

Skontaktuj się z nami