Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie? Wybierz odpowiednią kategorię aby uzyskać odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Duracell

Bezpieczeństwo

Pokaż / ukryj

CZY MOŻNA ŁADOWAĆ AKUMULATORY INNYCH MAREK W ŁADOWARCE DURACELL?

Tak, ładowarki Duracell można stosować do ładowania innych akumulatorków NiMH typu AA lub AAA. Duracell nie może jednak zagwarantować jakości, bezpieczeństwa ani skuteczności akumulatorków innych marek, dlatego zaleca się korzystanie z produktów Duracell.
Pokaż / ukryj

CZY NALEŻY CZYŚCIĆ KOMORĘ NA BATERIE?

Aby zapewnić optymalne działanie baterii, należy zadbać o czystość powierzchni styku baterii i styków w komorach urządzeń. Przy każdej wymianie baterii należy przetrzeć powierzchnie styku czystą gumką do ścierania lub ściereczką.
Pokaż / ukryj

BATERIA, KTÓRĄ NOSZĘ W KIESZENI JEST CIEPŁA. CZY TO NORMALNE?

Nie, baterie nie powinny się nagrzewać, kiedy nie są używane. Na opakowaniach naszych baterii znajduje się ostrzeżenie dla konsumentów i informacja, że nie należy przenosić ani przechowywać baterii luzem w kieszeni lub torebce. Podczas kontaktu baterii z innymi przedmiotami metalowymi może nastąpić zwarcie, baterie mogą przeciekać, pęknąć i wywoływać obrażenia ciała.
Pokaż / ukryj

CZY MOGĘ ROZŁOŻYĆ BATERIĘ NA CZĘŚCI?

Nie. Nie wolno rozkładać baterii na części. Kontakt z substancjami znajdującymi się w jej wnętrzu może być szkodliwy i spowodować obrażenia ciała; ponadto, substancje te są łatwopalne.
Pokaż / ukryj

CZY BATERIE DURACELL ZAWIERAJĄ RTĘĆ?

Żadna z baterii Duracell nie zawiera rtęci. Możemy z dumą oświadczyć, że dobrowolnie zrezygnowaliśmy ze stosowania rtęci w naszych bateriach ogólnego zastosowania (AAA, AA, C, D oraz 9V) już w 1993 r. Nasze baterie alkaliczne są wykonane głównie z metali nieszlachetnych, czyli ze stali, cynku i manganu; nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia ani środowiska, pod warunkiem korzystania z nich i ich utylizowania w odpowiedni sposób. Od stycznia 2011 r. wszystkie baterie służące do zasilania aparatów słuchowych nie zawierają rtęci, zgodnie z amarykańską ustawą o akumulatorach zawierających rtęć.
Pokaż / ukryj

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU WYCIEKU BATERII W URZĄDZENIU?

Chociaż większość baterii zawiera substancje chemiczne, które nie powodują reakcji w kontakcie ze skórą, należy traktować je jak każdy inny rodzaj chemikaliów. Mając do czynienia z substancjami chemicznymi wchodzącymi w skład baterii, należy zawsze stosować odpowiednie środki ostrożności, a w szczególności unikać ich kontaktu z oczami i nie dopuścić do połknięcia. Jeżeli do niego dojdzie, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Pokaż / ukryj

CZY TO NORMALNE, ŻE AKUMULATORKI NIMH DURACELL NAGRZEWAJĄ SIĘ PODCZAS ŁADOWANIA?

Tak, nagrzewanie się ogniwa i ładowarki podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.
Pokaż / ukryj

MOJA BATERIA ZAMOKŁA I POKRYŁA SIĘ BIAŁYM PROSZKIEM. CO POWINIENEM/POWINNAM ZROBIĆ?

Gdy bateria jest mokra lub pokryta białym proszkiem, należy ograniczyć do minimum kontakt z taką baterią. Po wyjęciu baterii z urządzenia i zutylizowaniu jej zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym względzie, należy natychmiast umyć wodą z mydłem wszystkie miejsca na ciele i odzieży, które miały styczność z substancją, która wyciekła z baterii. W przypadku, gdy nastąpił kontakt z oczami, należy natychmiast przepłukać je pod bieżącą wodą przez co najmniej 15 minut i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Pokaż / ukryj

MOJE DZIECKO LUBI BAWIĆ SIĘ BATERIAMI. CZY TO BEZPIECZNE?

Małe dzieci nie powinny bawić się bateriami. Baterie przeznaczone są do zasilania urządzeń, a nie do zabawy. Należy pamiętać, że bateria jest powszechnie dostępnym urządzeniem, które generuje przenośną moc w następstwie silnych reakcji chemicznych. Baterie nie powinny być rozkładane na części, ani stosowane nieprawidłowo lub niezgodnie z instrukcją obsługi; nie są też przeznaczone do zabawy. Chociaż większość baterii zawiera substancje chemiczne, które nie powodują reakcji w kontakcie ze skórą, należy traktować je jak każdy inny rodzaj chemikaliów. Mając do czynienia z substancjami chemicznymi wchodzącymi w skład baterii, należy zawsze stosować odpowiednie środki ostrożności, a w szczególności unikać kontaktu z oczami i nie dopuścić do połknięcia. Jeżeli do niego dojdzie, trzeba natychmiast skonsultować się z lekarzem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, korzystanie z baterii przez dzieci powinno być ściśle nadzorowane przez osobę dorosłą.
Pokaż / ukryj

NA MOJEJ BATERII UMIESZCZONO CHIŃSKIE ZNAKI. CO OZNACZAJĄ?

Oznaczają one, że baterie nie zawierają rtęci.
Pokaż / ukryj

JAK UMIEŚCIĆ + I -?

Postępuj zgodnie z treścią instrukcji obsługi swojego urządzenia w zakresie prawidłowego umieszczenia baterii. Sprawdź, czy umieściłeś baterie poprawnie, zgodnie z biegunami + (plus) i – (minus). UWAGA: Niektóre urządzenia wymagające trzech lub więcej baterii działają poprawnie, nawet jeśli jedna z baterii jest umieszczona nieprawidłowo; może to jednak prowadzić do wycieku elektrolitu z baterii lub jej pęknięcia, a w konsekwencji uszkodzenia urządzenia.
Pokaż / ukryj

CZY MOGĘ PODPALIĆ BATERIĘ?

NIGDY nie wrzucaj baterii do ognia: mogą wybuchnąć, ulec rozerwaniu lub spowodować innego rodzaju zagrożenie bezpieczeństwa.
Pokaż / ukryj

Czy baterie alkaliczne można ponownie ładować?

Tylko specjalne akumulatorki mogą być ponownie ładowane. Próby ponownego naładowania baterii, które nie posiadają tej funkcjonalności mogą doprowadzić do wycieku z baterii lub jej pęknięcia. Polecamy akumulatorki Duracell lub Turbo. Można je ładować setki razy za pomocą naszych ładowarek.
Pokaż / ukryj

W jakich urządzeniach nie powinno się stosować akumulatorków?

Akumulatorki można stosować we wszystkich urządzeniach, które zasilasz bateriami alkalicznymi, chyba że producent danego urządzenia odradza ich zastosowanie. Nie ma przeciwwskazań do używania akumulatorków, których marka różni się od marki urządzenia.
Duracell Duracell

Skontaktuj się z nami

Nie znalazłeś odpowiedzi? Kliknij i wyślij do nas wiadomość.

Skontaktuj się z nami